1. Produkcja nasion, nawozów i środków ochrony roślin jest kontrolowana przez wąską grupę globalnych przedsiębiorstw (OLIGOPOL)

pl1 down

2. Uprawa monokultur (jednego gatunku roślin na dużej powierzchni)

pl2 down

3. Intensywna uprawa, która prowadzi do degradacji gleby

pl3 down

4. Nadmierna mechanizacja rolnictwa (mniejsza liczba miejsc pracy)

pl4 down

5. Przeznaczanie ponad znacznej części upraw na pasze (produkcja mięsa) i biopaliwa

pl5 down

6. Koncentracja ziemi w rękach wąskiej grupy najsilniejszych (korporacje, państw)

pl6 down

7. Zawłaszczanie ziemi

pl7 down

8. Spekulacje cenami produktów rolnych

pl8 down

9. Wielu pośredników między producentami a konsumentami

pl9 down

10. Brak możliwości wprowadzania cła ochronnego na importowaną żywność

pl10 down

11. Dotacje dla gospodarstw wielkoobszarowych

pl11 down

12. Polityka rolne na szczeblu krajowym i międzynarodowym, która faworyzuje rolników wielkoobszarowych i duże firmy

pl12 down

13. Międzynarodowe umowy handlowe, które faworyzują wielkoobszarowe rolnictwo przemysłowe

pl13 down

14. Działalność międzynarodowych instytucji – ich strategie mogą być niekorzystne dla ludzi i środowiska

pl14